ผู้เขียน หัวข้อ: การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว วรวิทย์ ฤทธิทิศ  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

13-02-2019 , 00:22:38
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3148
    • ดูรายละเอียด

การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว วรวิทย์ ฤทธิทิศดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_742829_th_3755134การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว วรวิทย์ ฤทธิทิศ
ผู้แต่ง : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 226 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 การดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว1.  ความสำคัญของเด้กและเยาวชน
2.  สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด
3.  ทำไมจึงต้องมีศาลเยาวชนและครอบครัว 
4.  ศาลเยาวชนและครอบครัวต่างจากศาลธรรมดาอย่างไรบ้าง
5.  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2533
6.  การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2533
7.  ความหมายของคำว่าเด็กหรือเยาวชน
8.  หลักการวิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว 
9.  คดีอาญาที่อยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัว
10 เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญามีหลักการว่าต้องพิจารณาคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น 
11 การจับกุมเด็กและเยาวชน 
12 ข้อพิจารณาในการออกหมายจับเด็กหรือเยาวชน
13 หลักปฏิบัติในการจับกุมเด็กหรือเยาวชน
14 การสอบถามเด็กหรือเยาวชนในเบื้องต้น
15 การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวน 
16 การตรวจสอบการจับเด็กหรือเยาวชนและปล่อยชั่วคราวโดยศาล
17 การสอบสวนคดีเด็กหรือเยาวชน
18 ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน
19 การสอบสวนและผัดฟ้อง 
20 การดำเนินการเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจได้รับแจ้ง การจับกุมหรือได้รับตัวเด็กหรือเยาวชน
21 ทางแก้ของพนักงานอัยการกรณียื่นฟ้องไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
22 เด็กหรือเยาวชนอยู่ในอำนาจศาลแล้ว พนังานอัยการไม่จำต้องนำเด็กหรือเยาวชนมาด้วยในยื่นฟ้อง แต่มีข้อยกเว้น 
23 ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอำนาขพิจารณาพิพากษา 
24 การฟ้องเด็กหรือเยาวชนว่ากระทำคว่มผิดร่วมกับผู้ใหญ่ 
25 การโอนคดี 
26 กรณีผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีเอง 
27 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง 
28 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นศาล
29 การพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนหรือครอบครัว
30 การพิพากษาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว 
31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
32 การอุธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว 
33 การฎีกา
34 ข้อสังเกตอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว 
35 การพิจารณาและพิพากษาคดีครอบครัว
36 คดีครอบครัวเน้นหลักการเปรียบเทียบให้คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
37 การพิจารณาและพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย
38 การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ 
39 การอุธรณ์และฎีกาคำพิพากษาคดีครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ส่วนที่ 2  การถามปากคำ การสอบสวนและการสืบพยานเด็ก 
1.  การถามปากคำและสอบสวนเด็กในชั้นพนักงานสอบสวน 
2.  การจดบันทึกคำร้องทุกข์กรณีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
3.  การถามคำให้การของผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน 18 ปี 
4.  การจัดให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในฐานะผู้เสียหายหรือพยานชี้ตัวบุคคลใดๆ
5.  การสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
หมวด 1  บททั่วไป
หมวด 2  ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หมวด 4  ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม แลพสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5  การฝึกอบรม 
หมวด 6  การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7  มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา 
หมวด 8  อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา 
หมวด 9  การฟ้องคดีอาญา 
หมวด 10  การพิจารณาคดีอาญา 
หมวด 11  การพิพากาาคดีอาญา 
หมวด 12  การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน 
หมวด 13  การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 
หมวด 14  การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
หมวด 15  การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
หมวด 16  อุธรณ์ฎีกา 
หมวด 17  ฎีกา (หมวดนี้ถูกยกเลิก)
หมวด 18  บทกำหนดโทษ 
บทเฉพาะกาล 
ส่วนที่ 4 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีดุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ 2544
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยพื้นความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน และลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2554
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ 2554
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนด มาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ 2556 
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผน แก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ 2556
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่ออกจากบัญชี พ.ศ 2556
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสอดส่องความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและจัดทำรายงานเสนอต่อศาล พ.ศ 2556
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผน แก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ 2557

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_742829_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)