ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

28-02-2019 , 21:37:08
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 751
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


1. ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 - ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
 - ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
 - ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
 - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 - การพัฒนาหลักสูตร
 - การวิเคราะห์หลักสูตร
 - การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 - การพัฒนาผู้เรียน
 - การบริหารจัดการชั้นเรียน
 - การวิจัยทางการศึกษา
 - สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 - การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าดูยูทูบสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าดูเว็บที่  อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงใหญ่) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์